Lakeuden Luontokartoitus – Luonnolla on väliä

Luontoympäristön säilyttäminen monimuotoisena myös tuleville sukupolville edellyttää suojelua vaativien
alueiden tunnistamista. Luonto voi olla aina monikäyttöinen osa ihmisten asuinympäristöä ja päivittäistä toimintaa.
Tähän arvopohjaan kiteytyy Lakeuden Luontokartoituksen toiminta-ajatus.

Luontoselvitykset

Asiantunteva ja luotettava kumppani luontotiedon hankintaan.

Kaikki luontoselvitykset

Lakeuden Luontokartoitus palvelee, kun tarvitaan luontotiedon hankintaa ja toimenpidesuosituksia esim. maankäytön suunnittelun, kaavoituksen tai luonnonsuojelun tarkoituksiin.

Elinympäristö- ja lajiseurannat

Kattava asiantuntijaverkosto eliölajien ja elinympäristöjen selvittämiseen.

elinympäristö- ja lajiseurannat

Luonto- ja lajiselvityksissä erityisosaamistamme ovat linnut, lepakot, liito-oravat sekä luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset.

Ympäristövaikutusten arviointi

Luonto- ja ympäristövaikutusten arvioinnit ammattitaidolla.

Ympäristövaikutusten arviointi

Toteutamme myös Natura- ja ympäristövaikutusten arviointeja.

Linturetket kotimaassa

Osaavat ja innostavat oppaat lintu- ja luontoretkille kotimaassa.

Lintu- ja luontoretket kotimaassa

Tarjoamme monipuoliset lintu- ja luontoretkien opaspalvelut kotimaassa – puhtaasti rakkaudesta lajiin.

Suunnittelupalvelu

Asiantuntija-apua luontoreitistöjen ja -polkujen suunnitteluun.

suunnittelupalvelu

Tarjoamme myös luontoreitistöjen ja -polkujen suunnittelupalvelua, tarvittaessa esteettömyys huomioiden.

Jutut ja artikkelit tilauksesta!

Luontoaiheiset jutut yhteistyössä viestinnän ammattilaisen kanssa.

Jutut ja artikkelit tilauksesta!

Toteutamme luontoaiheisia juttuja ja muuta sisältöä eri viestintäkanaville tilauksesta.
Ota yhteyttä!

Luonto- ja lajiselvitykset sekä ympäristövaikutusten arvioinnit ammattitaidolla.

Lakeuden Luontokartoitus tarjoaa monipuolisen osaamisen sekä luotettavat asiantuntijakumppanit luontotiedon hankintaan sekä erilaisten luonto- ja ympäristöpalvelujen toteuttamiseen.

Ota yhteyttä!